Αρχείο κατηγορίας 2020

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Κανόνας προσευχής – Οι Ψαλμοί και το κομποσχοίνι - Ορθοδοξία News ...

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον ημάς. [100]*
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον την Οικογένεια μας. 
[100]*
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον την Ελλάδα. 
[100]*
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον τον Κόσμο όλο. 
[100]*
Θέμα Προσευχής.

* Κατά την επιλογή του προσευχόμενου και ο αριθμός των προσευχών [100]* [50] [25].