Μια Ομάδα για όσους ενδιαφέρονται για Δημοκρατικές Συνεργασίες.

www.facebook.com/groups/democratic.culture

Πόσο Μακριά Είμαστε από την Δημοκρατία;
Δεν Γνωρίζω, αλλά Θεωρώ χρήσιμο να κάνουμε τις ενέργειες αυτές που θα μας εξασφαλίσουν την Εξασφάλιση της Δημοκρατίας και στην Ελλάδα.
Οι σκέψεις μας αυτές, μας ώθησαν να δημιουργήσουμε μια Ομάδα για όσους ενδιαφέρονται για Δημοκρατικές Συνεργασίες.


www.facebook.com/groups/democratic.culture