Επαναπροσδιορισμός

Φίλες και Φίλοι.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχια.
Απόψε επανασχεδιάζουμε την Σελίδα μας.
Δεν υποσχόμαστε Τίποτα.
Εφόσον μας Αρέσει η Νέα Δομή της Σελίδας μας,
μένουμε στην Παρέα με συνεχόμενες Επισκέψεις.

Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα περισσότερο.

Εργασία – Εργασία – Εργασία.

Περιοδική Συλλογή Ειδήσεων.