Εκδότης

Ιωάννης Μιχαηλίδης και για τους φίλους, «ΙόΦ»prosfatif2

Από το 1997 στη Θεσσαλονίκη, μια ζωή ερασιτέχνης στο διαδίκτυο. Συλλέγω και μοιράζομαι την πληροφορία που κάνει την διαφορά. Αξιολογώ υποκειμενικά, και είμαι έτοιμος να συζητήσω νέους κώδικες επιλογής και ταξινόμησης των ειδήσεων.

Επιθυμώ την θεματική ταξινόμηση και προς τούτο χρησιμοποιώ, τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία στο διαδίκτυο. Με τον καιρό θα περάσω και σε άλλα εργαλεία διαχείρισης της επικοινωνίας.

Προς στιγμή, ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μας είναι μέσω e-mail: hellinika.gr@gmail.com

Το τελευταίο καιρό ετοιμάζουμε αναβάθμιση του portal, www.hellinika.gr Προβολή και Ενημέρωση Επαγγελματιών, Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων.